วันที่บันทึก : 3 สิงหาคม 2561

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง กำหนดการ ข้อปฏิบัติตน และแนวทางการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช.

ดาวน์โหลด