วันที่บันทึก : 22 สิงหาคม 2561

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ผลการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1740-1785/1835-1880 MHz

ดาวน์โหลด

  • ประกาศสำนักงานแจ้งผลประมูล.pdf