วันที่บันทึก : 6 กรกฎาคม 2561

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป้นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

ดาวน์โหลด

  • กำหนดการ-ข้อปฏิบัติตน-และแนวทางการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน-กสทช.pdf
  • ประกาศฯ.pdf