วันที่บันทึก : 15 สิงหาคม 2561

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1740-1835/1835-1880 MHz

ดาวน์โหลด