วันที่บันทึก : 15 สิงหาคม 2561

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ลำดับรายชื่อบุคคลภาครัฐผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดในแต่ละตำแหน่ง

ดาวน์โหลด

  • ปก-สนง-กสทช-ที่-58.pdf