วันที่บันทึก : 1 สิงหาคม 2561

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการเลือกช่องคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ดาวน์โหลด

  • ประกาศสำนักงาน-กสทช.pdf