วันที่บันทึก : 4 ตุลาคม 2561

หัวข้อ : ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

เล่มที่ : 135

ตอนพิเศษ : 246

หมวด : ง

ลงวันที่ : 3/10/2561 19:32:13

ดาวน์โหลด

  • 1-ประกาศ-กสทช-_มาตรฐานเทคนิคอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาครับดิจิตอลทีวี.PDF