วันที่บันทึก : 11 มิถุนายน 2561

หัวข้อ : ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อบุคคลภาครัฐผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติการระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการของสำนักงาน กสทช.

ดาวน์โหลด