วันที่บันทึก : 17 สิงหาคม 2565

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

ดาวน์โหลด

  • ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ.pdf
  • ประกาศฯ.pdf