วันที่บันทึก : 23 พฤศจิกายน 2561

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช.

ดาวน์โหลด