Date of Record : Friday, October 19, 2018

Title : ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช.

Download

  • ประกาศฯ.pdf
  • ประกาศฯขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน-กสทช.pdf