วันที่บันทึก : 21 กุมภาพันธ์ 2562

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำนักงาน กสทช.และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

ดาวน์โหลด

 • ปก-สนง-กสทช-ที่-15-เรื่อง-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ.pdf
 • สำนักงาน-กสทช-ภาค-1-(เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค).pdf
 • สำนักงาน-กสทช-ภาค-1-(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ).pdf
 • สำนักงาน-กสทช-ภาค-1-(เจ้าหน้าที่อำนวยการ).pdf
 • สำนักงาน-กสทช-ภาค-1-(พนักงานขับรถยนต์).pdf
 • สำนักงาน-กสทช-ภาค-2-(เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค).pdf
 • สำนักงาน-กสทช-ภาค-2-(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ).pdf
 • สำนักงาน-กสทช-ภาค-2-(เจ้าหน้าที่อำนวยการ).pdf
 • สำนักงาน-กสทช-ภาค-2-(พนักงานขับรถยนต์).pdf
 • สำนักงาน-กสทช-ภาค-3-(เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค).pdf
 • <   1 2   > Pages: 1 of 2