วันที่บันทึก : 12 กุมภาพันธ์ 2563

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz 26 GHz

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ