วันที่บันทึก : 14 ธันวาคม 2561

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สถานีวิทยุกระจายเสียงที่สิทธิในการยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จำนวน 117 สถานี

ดาวน์โหลด

  • ประกาศสำนักงาน-เลขที่-92-สิ้นสิทธิ-117-สถานี.pdf