วันที่บันทึก : 23 ธันวาคม 2564

หัวข้อ : ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ใน ระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ

เล่มที่ : 138

ตอนพิเศษ : 311

หมวด : ง

ลงวันที่ : 20/12/2564 9:15:50

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ