วันที่บันทึก : 6 กันยายน 2559

ชื่อหน่วยงาน : สำนักทรัพยากรบุคคล

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศสำนักงาน-กสทช-ฯ.pdf

    Link อื่นๆ