วันที่บันทึก : 30 สิงหาคม 2559

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช.

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด

  • ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างของสำนักงาน-กสทช-(ประเภทปฏิบัติการ).pdf
  • ประกาศสำนักงาน-กสทช-ฯ.pdf

    Link อื่นๆ