วันที่บันทึก : 17 สิงหาคม 2559

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ในส่วนกลางและภูมิภาค

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน.pdf

    Link อื่นๆ