ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป

Download

  • ประกาศ-กสทช-คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้งานเป็นการทั่วไป-ฉบับราชกิจจา.PDF

สร้างโดย  -   (27/12/2562 11:18:45)

Download