NBTC's Policy

Ang mga Patakaran ng NBTC
 1. Patakaran sa pamamahala ng dalas–sa makatarungan magtalaga at upang epektibong magamit dalas para sa maximum na pakinabang ng mga tao at bansa
 2. Patakaran sa Kumpetisyon - upang patuloy na suportahan ang paggamit ng mekanismo ng merkado para sa kumpetisyon sa makatarungang tuntunin sa merkado ng telekomunikasyon at industriya
 3. Patakaran sa Paglilisensya - upang magbigay ng lisensya na nagbibigay-diin sa libre at patas na kumpetisyon at anti-monopolyo.
 4. Patakaran sa Internet -upang itaguyod ang malawak na pagpapatakbo ng negosyo sa internet sa pamamagitan ng singilin ang minimum na lisensya ng bayad o exemption ng bayad sa lisensya
 5. Patakaran sa pahintulot ng negosyo at Patakaran sa Pamamahala -– upang mamamahala sa negosyo para sa pantay na kumpetisyon upang matiyak ang rehiyonal na pagkamapusok sa paligsahan ng bayad sa serbisyo ng telekomunikasyon at mataas na kalidad.
 6. Patakaran sa koneksyon sa network – upang bumuo ng mga patakaran ng koneksyon sa network sa batayan ng makatwirang gastos
 7. Patakaran sa pagmomolde ng telekomunikasyon – upang epektibo at sapat na magbigay ng numero ng telekomunikasyon para sa pagpapalawig ng trabaho at network ng operator, at ayusin ang tiyak na numero para sa pampublikong interes na pangako, pambansang seguridad, at reservation ng numero ng emerhensiya.
 8. Patakaran sa serbisyong pang-universal ng telekomunikasyon – upang maipatupad ang unibersal at pantay na serbisyo sa telekomunikasyon sa buong bansa.
 9. Patakaran sa pag-promote sa industriya – upang magtaguyod ang industriya upang maging mapagkumpitensya sa bansa at sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagsuporta sa pananaliksik, pagpapaunlad, paggawa at pagpupulong ng mga makinarya sa telekomunikasyon, kagamitan at bahagi sa Thailand
 10. Patakaran sa proteksyon ng consumer – upang lumikha ng panukalang-batas para sa iba't ibang mga pamantayan sa kalidad ng mga serbisyong pang-telekomunikasyon para sa mga gumagamit ng serbisyo sa makatwirang presyo
 11. Patakaran sa pag-unlad ng tauhan – upang magtaguyod ang pag-unlad ng tauhan, at pagbago sa saloobin at kultura ng organisasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo sa mga potensyal na tauhan para sa pagsasanay, pantas-aral, tuluy-tuloy na pag-aaral, pananaliksik, at / o pag-aaral sa mga organisasyon ng regulasyon sa ibang bansa, at pagbibigay diin sa pagtutulungan ng magkakasama at pagdadalubhasa ng mga tauhan, at pagsuporta sa mga tauhan na may kakayahan o tagumpay para sa kanilang pag-unlad

Create by  -   (10/28/2016 11:32:10 AM)

Download