Kalihim-Heneral at Diputado Kalihim-Heneral ng Komisyon sa Pambansang Pagsasahimpapawit at Telekomunikasyon (NBTC)

Kalihim-Heneral at Diputado Kalihim-Heneral ng Komisyon sa Pambansang Pagsasahimpapawit at Telekomunikasyon (National Broadcasting and Telecommunication Commission o NBTC)

 
Ginoong Takorn Tantasith
 

Diputado Kalihim-Heneral ng Komisyon sa Pambansang Pagsasahimpapawit at Telekomunikasyon

G. Trairat Viriyasiriku

Diputado Kalihim-Heneral ng strategic at panloob na gawain ng tanggapan ng NBTC

AVM. Thanapant Raicharoen

Diputado Kalihim-Heneral ng rehiyon at spectrum pamamahala ng opisina ng NBTC

Katulong propesor Pakdee Manaves

Diputado Kalihim-Heneral ng Pagsasahimpapawid ng opisina ng NBTC

G. Korkij Danchaivichit

Diputado Kalihim-Heneral sa Telekomunikasyon ng opisina ng NBTC

 

Create by  -   (10/28/2016 11:35:27 AM)

Download

Page views: 52824