Banner

Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký NBTC

Tổng thư ký NBTC

 
Ông Thakon Tannathasit
 

Phó Tổng thư ký NBTC

Ông Trayrat Wiriyasirikul

Phó Tổng thư ký của NBTC Lĩnh vực Chiến lược và hoạt động của Ủy ban

Phó Thống chế không quân Thanapan Raicharoen

Phó Tổng thư ký của NBTC Lĩnh vực quản lí sóng vô tuyến và khu vực

PGS Pakdee Manawet

Phó Tổng thư ký của NBTC Lĩnh vực hoạt động Phát thanh và truyền hình

Ông Kokit Danchaiwijit

Phó Tổng thư ký của NBTC Lĩnh vực hoạt động viễn thông

 

được tạo bởi  -   (18/01/2017 11:27:17 SA)

Download

Page views: 52824