ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การยกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่น

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/1/2020 2:25:58 PM)

Download