ประกาศผลการสอบขั้นต้น ปี 2563

ประกาศผลการจัดสอบ (รายจังหวัด) ประจำปี 2563
 
ครั้งที่ จังหวัด วันที่ประกาศผลการสอบ
1/2563 พัทลุง  18 ม.ค. 63
3/2563 ชลบุรี 15 ก.พ. 63
6/2563 กรุงเทพมหานคร 29 ก.ย. 63

Download

  • ประกาศผลการสอบ-ครั้งที่-1-63.pdf
  • ประกาศผลการสอบ-ครั้งที่-3-63.pdf

Create by  - warawut  worakit (12/18/2019 11:00:34 PM)

Download

Page views: 2171