กราฟสถิติผลการอบรมและสอบประจำปี 2561 (รายไตรมาส)

สถิติผลการอบรมและสอบ ประจำปี 2561 (รายไตรมาส)
 
ไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 61
ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่  29 มิ.ย. 61
ไตรมาสที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่  16 ส.ค. 61
ไตรมาสที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธ.ค. 61

Download

  • กราฟสถิติผลการอบรมและสอบประจำปี-2561-_รายไตรมาส_-(1).pdf
  • กราฟสถิติผลการอบรมและสอบประจำปี-2561-_รายไตรมาส_-(2).pdf
  • กราฟสถิติผลการอบรมและสอบประจำปี-2561-_รายไตรมาส_-(3).pdf
  • กราฟสถิติผลการอบรมและสอบประจำปี-2561-_รายไตรมาส_.pdf

สร้างโดย  - warawut  worakit (20/8/2561 11:34:32)

Download