กราฟสถิติสรุปคะแนนผู้ผ่านการอบรมและสอบประจำปี 2561 (รายไตรมาส)

สถิติสรุปคะแนนผู้ผ่านการอบรมและสอบ ประจำปี 2561 (รายไตรมาส)
 
ไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 61
ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 61
ไตรมาสที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 16 ส.ค. 61
ไตรมาสที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธ.ค. 61

Download

  • กราฟสถิติสรุปคะแนนผู้ผ่านการอบรมและสอบ-ประจำปี-2561-(1).pdf
  • กราฟสถิติสรุปคะแนนผู้ผ่านการอบรมและสอบ-ประจำปี-2561-(2).pdf
  • กราฟสถิติสรุปคะแนนผู้ผ่านการอบรมและสอบ-ประจำปี-2561-(3).pdf
  • กราฟสถิติสรุปคะแนนผู้ผ่านการอบรมและสอบ-ประจำปี-2561.pdf

Create by  - warawut  worakit (8/20/2018 11:36:16 AM)

Download