กราฟสถิติสรุปคะแนนผู้ผ่านการสอบประจำปี 2561 (รายไตรมาส)

สถิติสรุปคะแนนผู้ผ่านการสอบ ประจำปี 2561 (รายไตรมาส)

 
ไตรมาสที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 61
ไตรมาสที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 61

Download

  • กราฟสถิติสรุปคะแนนผู้ผ่านการจัดสอบ-ประจำปี-2561-(2).pdf
  • กราฟสถิติสรุปคะแนนผู้ผ่านการจัดสอบ-ประจำปี-2561.pdf

สร้างโดย  - warawut  worakit (9/11/2561 8:36:07)

Download