กราฟสถิติผลการจัดอบรมและสอบและสถิติสรุปคะแนนผู้ผ่านการอบรมและสอบ ประจำปี 2562 (รายไตรมาส)

สถิติผลการอบรมและสอบ ประจำปี 2562 (รายไตรมาส)
 
ไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 62
ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 62
ไตรมาสที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค. 62

Download

  • กราฟสถิติผลการอบรมและสอบและสถิติสรุปคะแนนผู้ผ่านการอบรมและสอบประจำปี-2562-_รายไตรมาส_-(1).pdf
  • กราฟสถิติผลการอบรมและสอบและสถิติสรุปคะแนนผู้ผ่านการอบรมและสอบประจำปี-2562-_รายไตรมาส_-(2).pdf
  • กราฟสถิติผลการอบรมและสอบและสถิติสรุปคะแนนผู้ผ่านการอบรมและสอบประจำปี-2562-_รายไตรมาส_.pdf

Create by  - warawut  worakit (4/4/2019 9:50:57 AM)

Download