สรุปการแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง)ประกาศ กสทช.เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สรุปการแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อฯ+เรื่อง+การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศฯ.pdf 

Download

  • สรุปการแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อฯ-เรื่อง-การอบรมและทดสอบเพื่อขอรับบัตรผู้ประกาศฯ.pdf

Create by  -   (1/31/2016 7:08:10 PM)

Download

Page views: 288