สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ข้อกำหนดด้านวิชาชีพวิศวกรสำหรับผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม


 
 

Download

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (14/8/2562 16:17:47)

Download