งาน 5G จุดเปลี่ยน LANDSCAPE เศรษฐกิจ-การเมืองไทย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 5G จุดเปลี่ยน LANDSCAPE เศรษฐกิจ-การเมืองไทย และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “มุมมองของ Regulator ต่อ 5G ที่จะเปลี่ยน Landscape เศรษฐกิจ–การเมืองไทยอย่างไร” ขอให้คนไทยเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะมีการใช้งานตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ เกี่ยวกับทิศทางของเทคโนโลยี 5G ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ-การเมืองไทยในอนาคต ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (11/20/2018 1:55:07 PM)

Download

Page views: 496