เลขาธิการ กสทช. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่น เกี่ยวกับกระบวนการและกฎระเบียบในการจัดทำความตกลง และการดำเนินงานที่ผ่านมาของ กสทช. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของ กสทช. และการกำกับดูแลของสาธารณรัฐฟินแลนด์ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเทคโนโลยี 5G ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (2/15/2019 4:07:37 PM)