กิจกรรม road show แอปพลิเคชัน NetCare

วันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม road show ครั้งที่ 2 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Netcare ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้พัฒนาขึ้นเพื่อผู้ปกครองใช้ในการดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน ให้มีการใช้อย่างเหมาะสม ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

สร้างโดย  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (12/3/2562 14:01:28)