การประชุมแนวทางการออกอากาศ "งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562"

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.  ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมแนวทางการออกอากาศ "งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562" เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ และประกอบกิจการโครงข่าย นำเสนอเนื้อหาในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมพระเกียรติตามพระราชประเพณี และยึดถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน  ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.
 

สร้างโดย  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (21/3/2562 9:09:40)