กิจกรรมรณรงค์การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "กิจกรรมรณรงค์การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน" พร้อมด้วย นายก่อกิจ ด่านขัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. และผู้แทนจากหลายหน่วยงาน อาทิ การไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม ร่วมกันดำเนินการตัดสายข้ามแยกวันชาติ รวมถึงตัดสายข้ามถนน และรื้อถอนสายสื่อสารเส้นทางเสด็จฯ ช่วงสุดท้ายของ Zone 2 ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกสะพานวันชาติถึงแยกสะพานผ่านฟ้า ซึ่งการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้ภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในช่วงระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 มีความสวยงาม สมพระเกียรติ และให้สามารถรองรับพระราชพิธีกรณีอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปด้วย 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (3/27/2019 1:31:47 PM)