สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์

วันที่ 18 กันยายน 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานราชานุญาตให้สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี และคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน      โดยมี พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (9/20/2019 10:53:49 AM)