สำนักงาน กสทช. รณรงค์จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. และ นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่รณรงค์จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อลดปัญหาการเกิดอันตรายของประชาชนจากสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ ซึ่งจะเริ่มจัดระเบียบบนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงถนนสุขุมวิท บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางปิ้ง โดยจะดำเนินการทั้งท่อร้อยสายสื่อสาร ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อประปา เพื่อไม่ก่อให้เกิดการดำเนินการซ้ำซ้อน ลดการขุดเจาะบ่อยครั้งในเส้นทางพื้นที่เดิม ลดความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย และลดปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงปลายปี 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (9/24/2019 1:27:39 PM)