ผู้บริหาร พนักงานสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดระเบียบสายบนถนนพระราม 9 ตามโครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) นำผู้บริหาร พนักงานสำนักงาน กสทช. ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร และจิตอาสา เข้าแถวหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพพร้อมกัน จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ที่ธูปเทียนแพ ก่อนนำผู้บริหาร พนักงานสำนักงาน กสทช. และผู้ประกอบกิจการสื่อสาร ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร ภายใต้โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เส้นทางถนนพระราม 9 ตั้งแต่แยกพระราม 9 ถึงแยกผังเมือง ระยะทางรวม 2 ฝั่ง 1.7 กม.
“การลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้บริหาร พนักงาน กสทช. และผู้ประกอบกิจการสื่อสารได้ร่วมกันรื้อสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน และมัดรวบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและสำนักงาน กสทช. จะยังคงเดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางอื่นต่อไป” นายฐากร กล่าว
สำหรับแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี 2562 อยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 22 เส้นทาง แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 13 เส้นทาง นนทบุรี 3 เส้นทาง และสมุทรปราการ
6 เส้นทาง รวมระยะทาง 143.60 กิโลเมตร และในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 106 เส้นทาง แบ่งเป็นภาคเหนือ 31 เส้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 เส้นทาง ภาคกลาง 20 เส้นทาง และภาคใต้ 27 เส้นทาง ระยะทางรวม 306.65 กิโลเมตร
ทั้งนี้ การจัดระเบียบสายสื่อสารที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว เป็นไปตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายลงใต้ดิน พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น การจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง จํานวน 23 เส้นทาง  รวมระยะทาง 45 กิโลเมตร และในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 106 เส้นทาง ประกอบด้วย ภาคเหนือ 31 เส้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 เส้นทาง ภาคกลาง 20 เส้นทาง และภาคใต้ 27 เส้นทาง ระยะทางรวม 306.65 กิโลเมตร

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/10/2562 12:39:11)