พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. นพ. ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. ผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน กสทช. ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงาน กสทช.

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (10/24/2019 9:07:28 AM)