การอบรมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบัน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสถาบันวิทยาการ (วย.) จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบัน ภายใต้การบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากร หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62  “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยมี พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร และ ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการอบรมในครั้งนี้  ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

สร้างโดย  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (26/11/2562 16:14:19)