งานสัมมนาวิชาการ กสทช. ประจำปี 2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสถาบันวิทยาการ (วย.) จัดงานสัมมนาวิชาการ กสทช. ประจำปี 2562  ภายใต้แนวคิด Knowledge is magic โดยมี พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วย  กสทช. พล.ท. ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  พล.อ.ท. ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และคณะกรรมการ กตป. ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน กสทช. นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจ ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (16/12/2562 9:25:15)