เลขาธิการ กสทช. ให้การต้อนรับMr. Yasunari Ueno ผู้แทน Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC)

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ให้การตอนรับ Mr. Yasunari Ueno ผู้แทน Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) ประจำสถานเอกอัตรราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าพบและมอบหนังสือแสดงความขอบคุณในความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ MIC ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (30/6/2563 13:36:06)

Download