การประชุมหารือ เรื่อง การระงับการเข้าถึงเว็บไซต์พนันออนไลน์

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. และ พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับการระงับการเข้าเว็บไซต์พนันออนไลน์  ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (ไอเอสพี) และโอเปอเรเตอร์ โดย รมว. ดีอีเอส มีข้อสรุปออกมาดังนี้ 1. หากประชาชนพบเว็บไซต์การพนันออนไลน์ให้แจ้งมายังไอเอสพี  2. กรณีที่ไอเอสพีพบเว็บไซต์ฯ ดังกล่าวให้รายงานดีอีเอสเพื่อไอเอสพีจะทำการปิดกั้นเว็บที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีที่ขอหมายศาลดีอีเอสสามารถทำการปิดเว็บไซต์ฯ ได้ทันที ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (9/11/2020 2:47:07 PM)