การตรวจค้นจับกุมผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงาน กสทช. ภาค 1 และสำนักงาน กสทช. เขต 12 เข้าตรวจสอบการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมของบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดระยองตามได้รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน โดยผลการตรวจสอบพบว่ามีเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ใช้งานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำนวน 6 เครื่อง จึงได้จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมยึดของกลางนำส่งพนักงานกองกำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อดำเนินคดีในข้อหา มี และ ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามมาตรา 6 ประกอบมาตรา 23 ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/21/2020 3:58:27 PM)