สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมระบบโทรคมนาคมสำหรับโรงพยาบาลสนามก่อนเปิดให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางสถานีกลางบางซื่อ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานีกลาง  บางซื่อ ที่จะใช้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 นอกโรงพยาบาล ซึ่งสำนักงาน กสทช. โดยนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. และนาย สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน  รองเลขาธิการ กสทช.ได้เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมด้านระบบโทรคมนาคมสำหรับโรงพยาบาลสนามที่จะใช้ในพื้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง ณ สถานีกลางบางซื่อ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสาร รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนก่อนเปิดบริการในเดือนมิถุนายนนี้
 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/21/2021 4:30:53 PM)

Download

Page views: 189