บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz งวดที่ 4 และคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดสุดท้าย

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วยนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. และ นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. รับมอบเงินการประมูลคลื่นความถี่จากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด  ย่านความถี่ 900 MHz งวดที่ 4 จำนวน 4,072.85 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดสุดท้าย จำนวน 3,346.69 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด  มาชำระให้สำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูลโดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

Download

  • NBTC-Press-Release-291264-กสทช-เผย-DTN-ชำระเงินค่าประมูลคลื่.doc

สร้างโดย  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (29/12/2564 14:13:40)

Download