สำนักงาน กสทช. ปฏิเสธอนุฯ โหวตคว่ำควบรวมทรู-ดีแทค ยืนยันรวบรวมข้อมูลยังไม่เสร็จ รอนำเสนอบอร์ด 3 ส.ค.

     ตามที่มีรายงานข่าวว่า คณะอนุกรรมการ 4 คณะที่แต่งตั้งโดย กสทช.เพื่อศึกษากรณีการขอควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงมติคัดค้านการรวมกิจการครั้งนี้ 3 : 1 โดยคณะอนุกรรมการฯ ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง คณะอนุกรรมการฯด้านเศรษฐศาสตร์ และ คณะอนุกรรมการฯ ด้านเทคโนโลยี ไม่เห็นด้วยกับการควบรวมกิจการ ขณะที่ คณะอนุกรรมการฯด้านกฎหมาย เห็นด้วยนั้น
     ทางสำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบว่าข่าวดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากการสรุปผลการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการฯ ทั้งสี่ชุดยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลโดยสำนักงานฯ ซึ่งจำเป็นต้องประมวลข้อมูลจำนวนมากทั้งจากการประชุมของคณะอนุกรรมการทั้งสี่ชุด การจัดทำโฟกัสกรุ๊ปกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆและรายงานผลการศึกษาจากที่ปรึกษาทางวิชาการที่สำนักงาน กสทช.ได้มีการจัดจ้างไป
     ล่าสุด ทางสำนักงานฯ ได้มีการเสนอบอร์ด กสทช. เพื่อขยายเวลาออกไปอีกเนื่องจากจัดทำข้อมูลเป็นรายงานไม่ทัน ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 18/2565 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565 จึงมีมติให้ขยายระยะเวลาในการจัดทำรายงานความเห็นกรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ของสำนักงาน กสทช. ออกไปจนถึงวันที่ 3 ส.ค. 2565 ตามที่สำนักงาน เสนอ
     “กระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ระหว่างนี้สำนักงาน กสทช. กำลังรวบรวมข้อมูลรายงานความเห็นของคณะอนุกรรมการทั้งสี่คณะตลอดจนความเห็นของที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานความเห็นของสำนักงานฯ เสนอที่ประชุม กสทช. ในวันที่ 3 ส.ค.2565” นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าว

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (22/7/2565 19:38:33)

Download

Page views: 709