การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (focus group) ต่อแนวทางการจัดทำแผนความถี่วิทยุ และแนวทางการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัด อุบลราชธานี

     วันที่ 10 มีนาคม 2566 กสทช. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (focus group) ต่อแนวทางการจัดทำแผนความถี่วิทยุ และแนวทางการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช. นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ กสทช. เข้าร่วมประชุมฯ โดยที่ประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม เพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงการจัดทำแผนความถี่วิทยุ และหลักเกณฑ์การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มใหม่ในอนาคตภายหลังปี พ.ศ. 2567 ผ่านการประชุมในรูปแบบ Onsite และ Online ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุบลราชธานี
 

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (13/3/2566 16:48:46)

Download

Page views: 221