โครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi 6E เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์

      วันที่ 26 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi 6E เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์ โดยมี ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี และคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และตัวแทนขององค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา (USTDA) โครงการดังกล่าวเข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
      ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ได้กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงาน กสทช. และโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VR AR และ XR ในด้านการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาแพทย์และพยาบาล การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการยกระดับความทั่วถึงของการให้บริการสาธารณสุขในประเทศไทย และได้กล่าวถึงมติที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ซึ่งได้เห็นชอบให้คลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 GHz เป็นคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป (unlicensed) ซึ่งรวมถึงการใช้งาน Wi-Fi โดยคลื่นความถี่ย่าน 6 GHz ดังกล่าวมีคุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญหลายประการซึ่งส่งผลให้การใช้งาน Wi-Fi มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งด้านความเร็วในการรับส่งข้อมูล ปริมาณอุปกรณ์ที่ระบบสามารถรองรับได้ และการเชื่อมต่อที่มีหลากหลายรูปแบบ ที่เปิดให้เกิดการประยุกต์ใช้งานใหม่ทั้งสำหรับภาคผู้บริโภค ภาคองค์กรและธุรกิจ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม
      กสทช. คาดหวังว่าการเปิดคลื่นความถี่ให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไปเพิ่มเติม จะก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี
      ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ยังได้กล่าวถึงความสนใจของภาคอุตสาหกรรมในการขอทดลองทดสอบนวัตกรรมสำหรับคลื่นความถี่ 6.425 – 7.125 GHz สำหรับการทดลองการใช้งาน Wi-Fi 6E และ Wi-Fi 7 ในอนาคตอีกด้วย
 

สร้างโดย  -   (28/4/2566 9:59:20)

Download

Page views: 1762