สำนักงาน กสทช. ร่วมประชุมศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจไตรภาคีเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพื้นที่ จังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. มอบหมายให้ นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้แทนสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมการประชุมศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจไตรภาคี เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครั้งที่ 2 (The 2nd High Level Trilateral Meeting on Law Enforcement Coordination to Tackle Human Trafficking in Myawaddy - Special Economic Zones) โดยมีนายมนต์ชัย ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขตที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานที่ตั้งศูนย์ประสานงาน ซึ่งคาดว่าจะตั้งศูนย์ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ของไทย รวมทั้งมีการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วม เพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานของแต่ละประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีแผนที่จะขยายความร่วมมือเพิ่มไปยังอีก 2 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา และเวียดนาม รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ตำรวจสากลและ UN ร่วมสังเกตการณ์ และหลังจากนี้จะผลักดันให้มีการปฏิบัติการร่วมกัน ในการปราบปรามแก๊งคอลเซนเตอร์ โดยบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่จากประเทศภาคีทั้งหมด และโดยทางการจีนจะมีการสนับสนุนในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รวมถึงงบประมาณและเทคโนโลยีในการปฏิบัติการต่างๆ ในการนี้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ. ตร. ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปราบปรามแก๊งคอลเซนเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งการประสานงานระหว่างประเทศ ในการเข้าช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงไปทำงานคอลเซนเตอร์ร่วมกับประเทศต่างๆ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่
 

Create by  -   (8/18/2023 3:46:56 PM)

Download

Page views: 35